Pomoći - CZSS Slunj

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI:

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • troškovi ogrjeva
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • jednokratna naknada
 • naknade u vezi s obrazovanjem
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • naknada do zaposlenja

SOCIJALNE USLUGE:

 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć u kući
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • boravak
 • smještaj
 • organizirano stanovanje.

Back to top