Partneri - CZSS Slunj

U pružanju usluga pomažu nam i naši partneri:

 • korisnici i njihove obitelji
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • lokalna uprava i samouprava
 • policija i pravosuđe
 • udomiteljske obitelji i obiteljski domovi
 • domovi za djecu, mladež i odrasle
 • zdravstvene ustanove
 • škole i vrtići
 • Crveni križ
 • Caritas
 • nevladine udruge

 

Back to top