Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva - CZSS Slunj

Obavještavaju se svi korisnica zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva za zimu 2016/17. trebati popuniti obrazac:
Izjava da se griju na drva.

Obrazac Izjave može se preuzeti:

  1. U prostorijama Centra za socijalnu skrb ili njihovim web stranicama
  2. U prostorijama gradova/općina na području Karlovačke županije ili njihovim web stranicama
  3. U prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczaniya 6, pisarna (soba 12) ili na web stranicama www.kazup.hr

Bez dostavljene Izjave korisnik zajamčene minimalne naknade neće moći ostvariti pravo na naknadu za ogrjev.

Obavijest :
Obavijest korisnicima – 2016 (pdf)

Preuzmite Izjavu:
IZJAVA__da_se_korisnik_grije_na_drva_pr (doc)
IZJAVA__da_se_korisnik_grije_na_drva_pr (pdf)

 

Back to top