Obavijest – COVID-19 - CZSS Slunj

Objava Covid-19

Centar za socijalnu skrb Slunj, za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, obavještava svoje korisnike o rasporedu prijema i kontakata s korisnicima

OBAVIJEST

PRIJEM STRANAKA:

  • Ponedjeljak, utorak i četvrtak od 8,00 – 13,00 h
  • Pauza: 10,00 – 10,30 h

Korisnici koji su u tretmanu stručne cjeline za djecu, mlade i obitelj, stručne cjelina za odrasle osobe i stručne cjeline za novčane naknade primaju se po prethodnom dogovoru s nadležnim socijalnim ili drugim stručnim radnikom

Novi korisnici primaju se u Centar jedan po jedan.

Svim korisnicima prije ulaska u Centar provjeravaju se mjere samoizolacije te su dužni potpisati izjavu da nemaju temperaturu, respiratorne smetnje te da nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

Prilikom ulaska dužni su dezinficirati ruke i pridržavati se mjera sigurnosti i zaštite.

Dezinfekcija prostora od 11,00-12,00 sati

Sve aktivnosti provode se koliko je moguće e-komunikacijom i telefonom

  • na broj : 047-777-107
  • Putem faksa: 047-777-778
  • E-mail pisarnice: vsmoljanovic@socskrb.hr
Back to top