Pristup informacijama - CZSS Slunj

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Slunj. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf),
ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • Službeniku za informiranje, Ivana Kotić, dipl. psihologr, telefon:047-777-107
  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Slunj, Ulica braće Radić br.1, 47240 Slunj
  • elektroničkom poštom na adresu: korisnik079@mspm.hr
  • donijeti osobno u  Centar za socijalnu skrb Slunj

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Službenik za informiranje:

Ivana Kotić
e-mail: ikotic@socskrb.hr
Broj telefona: 047-777-107
Broj faxa: 047-777-778

 

Back to top