Financijsko izvješće 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. g. - CZSS Slunj

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021.:

Financijsko izvjesce 1-6_2021 (xls)

Back to top