Financijsko izvješće 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020. - CZSS Slunj

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.:

Fin_izvjesce 06-2020 (xls)

Back to top