EU PROJEKT - CZSS Slunj

Europska unija – Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

    

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Slunj

Naziv projekta: Poticanje deinstitucionalizacije kroz poboljšanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Slunj

Korisnik projekta: Centar za socijalnu skrb Slunj, Ulica braće Radića 1, Slunj

O projektu

Projektom će se ostvariti infrastrukturni preduvjeti za provođenje aktivnosti u svrhu smanjenja institucionalizacije. Uređenje prostora Centra, nabava opreme i vozila omogućit će dovoljno prostora i kapaciteta za rad s osobama s invaliditetom, djecom, mladima i obiteljima na prevenciji institucionalizacije i samoj deinstitucionalizaciji.

Ovaj projekt uključuje opremanje i prilagodbu prostora Centra za pristup osobama s invaliditetom kroz ugradnju Koso podizne sklopive platforme; prilagodbu WC-a za osobe s invaliditetom; te postavljanje taktilne crte vođenja namijenjene usmjeravanju kretanja slijepih i slabovidnih osoba. Osiguravanjem pristupačnosti prostora Centra osobama s invaliditetom otvara se mogućnost dodatnog stručnog rada s njima, s ciljem doprinosa procesu deinstitucionalizacije. U tu je svrhu planirano izvesti prostoriju za grupni rad s osobama s invaliditetom. Nakon što im bude osiguran prilaz, u prostoru Centra će se provoditi različite edukacije i gupne aktivnosti za njihovo osnaživanje i njihovu inkluziju u lokalnu zajednicu i društvo općenito. U ozračju otvorenosti, uvažavanja i asertivne komunikacije otvarat će se prilike za njihovo međusobno povezivanje i širenje socijalne mreže i podrške, te će ih se osnaživati za samozastupanje i za samostalan život. Udomitelje će se dodatno educirati i osnaživati za udomljavanje osoba s invaliditetom, a smještaj u udomiteljsku obitelj u lokalnoj zajednici omogućit će korisnicima ostanak u kraju koji poznaju, u kojem poznaju ljude, običaje, naglasak itd.

Druga skupina naročito ranjivih korisnika obuhvaćenih ovim projektom su djeca – djeca s posebnim potrebama, djeca čiji se susreti i druženja s roditeljem odvijaju u prostoru Centra uz prisutnost stručne osobe, djeca u riziku od razvoja poremećaja u ponašanju, djeca koja već iskazuju poremećaje u ponašanju, djeca koja su smještena u udomiteljske obitelji. Ideja je urediti i opremiti prostoriju za rad s djecom, opremiti je adekvatnim didaktičkim igrama i edukativnim materijalima. Takav će prostor biti adekvatan i za provođenja radionica roditeljskih vještina u sklopu škole za roditelje za korisnike obiteljsko pravne zaštite. Prostor specijaliziran i prilagođen radu s djecom omogućit će bolju individualizaciju stručnog rada krajnjim korisnicima, omogućujući dodatna nastojanja u prevenciji razvoja ranih poremećaja u ponašanju kod djece, te ojačavanju roditelja u njihovim roditeljskim kompetencijama i odgojnim vještinama – a što direktno doprinosi smanjenju vjerojatnosti izdvajanja djece iz obitelji i njihovog smještaja u specijalizirane institucije. U tom prostoru organizirat će se i edukacije za udomitelje za djecu, a ukoliko stručne osobe procjene da bi to bilo efikasnije od savjetovanja u domu udomitelja – i savjetovanja udomitelja i djeteta vezano uz niz problema koji se javljaju u takvom specifičnom odnosu i zajednici. Kupljeno vozilo omogućit će formiranje mobilnog tima podrške za navedene, ali i druge korisnike.

Proračun Centra nije dostatan za financiranje projekta te bez EU sredstava projekt ne bi bilo moguće provesti.

Cilj i očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta je:

  • 9 rekonstruiranih i opremljenih infrastrukturnih jedinica

Cilj ovog projekta je ojačati infrastrukturne kapacitete Centra za socijalnu skrb Slunj radi prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.093.883,37 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 1.087.400,37 kuna, što je ukupan iznos prihvatljivih troškova, odnosno financiranje Europske unije pokriva 100% prihvatljivih troškova projekta.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 01.10.2018. do 01.10.2019. godine.

Kontakt osoba za više informacija

Predraga Stipić, dipl. soc. radnik, ravnateljica – koordinator projekta

  • Predraga Stipić, dipl.soc.rad., ravnatelj
  • Tel.: 047/777-107
  • e-mail adresa: pstipic@socskrb.hr

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr .

Detalje o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija možete pronaći na
 https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ .

 

Back to top