Zaštita osobnih podataka - CZSS Slunj

Na temelju članka 3. st. 1. Opće odredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) i čl. 47. Statuta Centra za socijalnu skrb Slunj, ravnatelj donosi:
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zastiti osobnih podataka (pdf)

Back to top