Stručna i Upravna vijeća - CZSS Slunj- Page 2

Centar za socijalnu skrb Slunj – Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća 27.12.2018. godine u 9 sati:
Poziv na 11 sjednicu Upravnog vijeca 27122018 (pdf)

POZIV ZA 10 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA u 2018 (pdf)

POZIV ZA 9 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA u 2018 (pdf)

POZIV ZA 8 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA u 2018 (pdf)

POZIV ZA 7 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA u 2017 (pdf)

POZIV ZA 6 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA u 2017 (pdf)

POZIV ZA 5 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA u 2017 (pdf)

POZIV ZA 4 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA u 2016 (pdf)

POZIV ZA 3 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA …

P O Z I V
Kojom se pozivate na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana 9.11.2018.godine u 11,10 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slunj, Ulica braće Radića 1.
Za sjednicu predlažem sljedeći
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice,
Usvajanje rebalansa Financijskog plana – županije za 2018. g.

Poziv kojim se pozivate na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana 11.12.2017. godine u 9,00 sati u prostorijama ovog Centra, Ulica braće Radića 1.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i r e d

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća,
Usvajanje Plana i programa rada Centra za …

Back to top