Pristup informacijama - izvješća - CZSS Slunj

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Godisnje_izvjesce_2021 (pdf)
Godisnje_izvjesce_2021 (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 
Godisnje_izvjesce_2020 (pdf)
Godisnje_izvjesce_2020 (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Godisnje_izvjesce_2019 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2019 (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godisnje_izvjesce_2018 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2018 (csv)

Back to top