Opće Objave - CZSS Slunj- Page 2

Dana 27.09.2017. godine u prostorijama rekreativnog kutka za starije osobe Slunj u organizaciji Crvenog križa Slunj, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Slunj održano je predavanje i radionica na temu Djetinjstvo. Predavanje je vodila psihologinja ovog Centra Ivana Kotić.
Korisnici rekreativnog kutka, kojih je bilo 17, imali su priliku prisjetiti se svog djetinjstva i …

Dana 28.09.2017. u gradskom parku u Slunju tradicionalno su obilježena dva značajna datuma za stariju populaciju te ostale građane – Dan srca i Dan starijih osoba. Centar za socijalnu skrb Slunj tom je prilikom proveo aktivnosti prezentacije programa za starije osobe te mogućnosti usluga udomljavanja pri udomiteljskim obiteljima i pomoći u kući, a građanima su …

Obavještavaju se svi korisnica zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva za zimu 2016/17. trebati popuniti obrazac:
Izjava da se griju na drva.
Obrazac Izjave može se preuzeti:

U prostorijama Centra za socijalnu skrb ili njihovim web stranicama
U prostorijama gradova/općina na području Karlovačke županije ili njihovim web …

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi, koji stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine, uvodi se institut zajamčene minimalne naknade – ZMN,  čija je osnovna značajka  da sprječava stanje ekstremnog siromaštva i održava socijalnu integraciju, odnosno sprječava socijalno isključivanje.
Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva …

Back to top