Opće Objave - CZSS Slunj

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE — ŠTO MORAM UČINITI KAKO BI SE UKLJUČIO/LA?
Što je Projekt resocijalizacije?
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama , je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje te socijalnu integraciju liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007. godine.
Više u pdf dokumentu:
Letak Projekt resocijalizacije (pdf)

Preporuka vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju
Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju
(Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)
Preporuka vijeca Europe o Smjernicama za zastituprava djece u digitalnom okruzenju (pdf)

Radionica u rekreativnom kutku – Kako sačuvati i unaprijediti pamćenje
Dana 25.10.2017. u prostorijama rekreativnog kutka za starije osobe Slunj u organizaciji Crvenog križa Slunj, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Slunj održano je predavanje i radionica na temu Kako sačuvati i unaprijediti pamćenje. Predavanje je održala psihologinja ovog Centra Ivana Kotić.
Korisnici rekreativnog kutka …

Back to top