Natječaji - CZSS Slunj- Page 3

Poziv na dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja – CZSS Slunj BAG -01/16:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA KLIMA UREDJAJE (pdf)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA KLIMA UREDJAJE (doc)

KLASA:080-02/16-01/1
URBROJ:2179-20-16-01-01-2
Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),  čl. 133. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14, 99/15,52/16) te čl. 28.  Statuta Centra za socijalnu skrb Slunj, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Slunj sukladno Odluci donesenoj na sjednici dana 14. 7. 2016.g., raspisuje javni
NATJEČAJ
za …

Back to top