Natječaji - CZSS Slunj- Page 2

Oglas za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Slunj – 2.12.2019. godine
Predmet prodaje – službeno vozilo Renault Megane 1.4 E

Više u pdf dokumentu:
Oglas za prodaju rabljenog vozila RM (pdf)

Oglas za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu centra za socijalnu skrb Slunj

Predmet prodaje – službeno vozilo Renault Megane 1.4 E

Više u pdf dokumentu:
Oglas za prodaju rabljenog vozila (pdf)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.
Prijedlozi za dodjelu …

Back to top