Natječaji - CZSS Slunj- Page 2

Oglas za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Slunj – 2.12.2019. godine
Predmet prodaje – službeno vozilo Renault Megane 1.4 E

Više u pdf dokumentu:
Oglas za prodaju rabljenog vozila RM (pdf)

Back to top