Javna nabava - CZSS Slunj- Page 6

Opis predmeta nabave – Evidencijski broj nabave: 1/2018
Predmet nabave: Usluga zaštite imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Slunj
Poziv za dostavu ponuda (pdf)

Ponudbeni list (docx)

Troskovnik (docx)

Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta (docx)

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2018. godinu, Centar za socijalnu skrb Slunj donosi:
Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Plan nabave za 2018 (pdf)
Plan Nabave_ Centar za socijalnu skrb Slunj 2018 (xls)

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2017. godinu, Centar za socijalnu skrb Slunj donosi:
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Plan nabave za 2017 (pdf)

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2016. godinu Centar za socijalnu skrb Slunj donosi:
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU
PLAN NABAVE 2016 (pdf)

Back to top