Javna nabava - CZSS Slunj

Centar za socijalnu skrb Slunj – Plan nabave za 2021. godinu – I. izmjena – datum zadnje izmjene plana 11.1.2021.:
Plan nabave 2021- izmjena (pdf)

Plan nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Slunj za 2020. godinu 
Plan nabave za 2020 godinu (pdf)

Poziv za dostavu ponuda Predmet nabave: usluga zaštite imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Slunj

Poziv za dostavu ponuda Zastitar (pdf)

PONUDBENI LIST – ZASTITAR (doc)

Troskovnik ZASTITAR (doc)

Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta ZASTITAR (doc)

 

Back to top