Financijska izvješća - CZSS Slunj- Page 2

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.:
Godisnje financijsko izvjesce 2017 (xls)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.:
Financijska izvjesca za 2016 (xls)

Biljeske uz financijsko izvjesce (pdf)

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.:
Godišnje financijsko izvješće 2015 (xls)

Bilješke uz financijsko izvješće 2015 (pdf)

Back to top