Financijska izvješća - CZSS Slunj

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.:
Financijsko izvjesce za 1-12-2021 (xls)
Biljeske uz Financijsko izvjesce za 1-12-2021 (pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.:
Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (xls)
Biljeske uz Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (pdf)

Back to top