Financijska izvješća - CZSS Slunj

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.:
Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (xls)
Biljeske uz Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.:
Godisnja financijska izvjesca za 2019 (xls)

Back to top