Blog - CZSS Slunj

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE USLUGE SMJEŠTAJA DJECE – BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI, S PROBLEMIMA U PONAŠANJU, TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI ILI TRGOVANJA LJUDIMA I BEZ PRATNJE TE ODRASLIH OSOBA – TRUDNICA ILI RODITELJA S DJETETOM DO GODINE DANA ŽIVOTA, BESKUĆNIKA, ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI ILI TRGOVANJA LJUDI …

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.:
Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (xls)
Biljeske uz Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 
Godisnje_izvjesce_2020 (pdf)
Godisnje_izvjesce_2020 (csv)

Centar za socijalnu skrb Slunj – Plan nabave za 2021. godinu – I. izmjena – datum zadnje izmjene plana 11.1.2021.:
Plan nabave 2021- izmjena (pdf)

Back to top