Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Stručna i Upravna vijeća

Stručna i Upravna vijeća CZSS Slunj

Poziv – 10. sjednica Upravnog vijeća

P O Z I V

Kojom se pozivate na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana 9.11.2018.godine u 11,10 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slunj, Ulica braće Radića 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice,
  2. Usvajanje rebalansa Financijskog plana – županije za 2018. g.
  3. Usvajanje prijedloga financijskih planova – županija za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.
  4. Usvajanje prijedloga financijskih planova – ministarstvo – za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.
  5. Različito.

 

S Poštovanjem!

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Tomašević, dipl.učit.razr.nast

Poziv 10 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poziv – 7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv kojim se pozivate na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana 11.12.2017. godine u 9,00 sati u prostorijama ovog Centra, Ulica braće Radića 1.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća,
  2. Usvajanje Plana i programa rada Centra za socijalnu skrb Slunj za 2018 godinu.
  3. Usvajanje rebalansa proračuna za 2017 godinu za materijalne troškove županije
  4. Usvajanje financijskog plana za 2018 godinu ,te projekcije za 2019,2020 godinu za Županiju i Ministarstvo demografije ,obitelji,mladih i socijalne politike
  5. Različito

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Tomašević, dipl.učit.razr.nast

Poziv – 7 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

6. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ
KLASA:023-01/17-01/2
URBROJ:2179-20-01-01-17-3
Slunj ,5.7.2017.

P O Z I V

  Kojom se pozivate na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana   10.7.2017.godine u 11,00 sati u prostorijama ovog Centra,Ulica braće Radića 1.

 Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1.Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća,

2. davanje prethodne suglasnosti ravnateljici Centra za socijalnu skrb Slunj
na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave,

3.Različito                                                              

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Tomašević, dipl.učit.razr.nast

POZIV ZA 6 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA (pdf)

5. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ
KLASA:023-01/17-01/2
URBROJ:2179-20-01-01-17-1
Slunj ,20.3.2017.

P O Z I V

  Kojom se pozivate na 5. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana   24.3.2017.godine u 12,00 sati u prostorijama ovog Centra,Ulica braće Radića 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1.Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća,

2.Usvajanje završnog računa za 2016 .godinu Centra za socijalnu skrb Slunj

3.Izvješće o radu za 2016. godinu Centra za socijalnu skrb Slunj

4.Različito                                                              

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Tomašević, dipl.učit.razr.nast

POZIV ZA 5 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA (pdf)

4. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ
KLASA:023-01/17601/2
URBROJ:2179-20-01-01-16-7
Slunj ,  12.12.2016.

P O Z I V

  Kojom se pozivate na 4. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana   19.12.2016. godine u 12,00 sati u prostorijama ovog Centra,Ulica braće Radića 1.

 Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća,

2. Usvajanje financijskih planova – županija – za razdoblje 2017. – 2019.,

3. Usvajanje financijskih planova – ministarstvo – za razdoblje 2017. – 2019.,  

4. Usvajanje rebalansa financijskog plana – županija – za 2016. g.,

5. Usvajanje Programa rada CZSS Slunj za 2017. g.

6. Različito   .                                                   

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Tomašević, dipl.učit.razr.nast

POZIV ZA 4 SJEDNICU UPRAVNOG VIJECA (pdf)

Arhiva Objava