Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Opće Objave

Opće Objave – CZSS Slunj

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena

Temeljem čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Slunj, KLASA: 012-01/10-01/1, URBROJ: 2179-20’01’01/16 od 16.09.2016.. godine i točke 1. stavka 1. Odluke KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 8. 5. 2020. godine ravnateljica Centra donosi

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Slunj za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Odluka – epidemija COVID 19 (pdf)

Projekt resocijalizacije

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE — ŠTO MORAM UČINITI KAKO BI SE UKLJUČIO/LA?

Što je Projekt resocijalizacije?

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama , je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje te socijalnu integraciju liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007. godine.

Više u pdf dokumentu:
Letak Projekt resocijalizacije (pdf)

Preporuka VE – zaštita i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Preporuka vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju
(Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)

Preporuka vijeca Europe o Smjernicama za zastituprava djece u digitalnom okruzenju (pdf)

Radionica – Kako sačuvati i unaprijediti pamćenje

Radionica u rekreativnom kutku – Kako sačuvati i unaprijediti pamćenje

Dana 25.10.2017. u prostorijama rekreativnog kutka za starije osobe Slunj u organizaciji Crvenog križa Slunj, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Slunj održano je predavanje i radionica na temu Kako sačuvati i unaprijediti pamćenje. Predavanje je održala psihologinja ovog Centra Ivana Kotić.

Korisnici rekreativnog kutka imali su priliku slušati o znanstvenim spoznajama o fenomenima pamćenja i zaboravljanja te što se s njima događa tijekom životne dobi. Također, korisnici su se upoznali s nekoliko vježbi pamćenja i preporukama za uspješnije pamćenje.

Sljedeća u ciklusu psiholoških radionica u Rekreativnom kutku održat će se 15.11.2017. na temu Rješavanje sukoba. Svi građani su pozvani i dobrodošli na radionicu!

Predavanje i radionica na temu Djetinjstvo

Dana 27.09.2017. godine u prostorijama rekreativnog kutka za starije osobe Slunj u organizaciji Crvenog križa Slunj, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Slunj održano je predavanje i radionica na temu Djetinjstvo. Predavanje je vodila psihologinja ovog Centra Ivana Kotić.
Korisnici rekreativnog kutka, kojih je bilo 17, imali su priliku prisjetiti se svog djetinjstva i usporediti ga s današnjim vremenom. Rečenice su uglavnom počinjale riječima: “U moje vrijeme bilo je…”.
Oživjele su i pomalo zaboravljene igre. Predavanje i radionica protekli su u vedrom duhu.

Dan srca i Dan starijih osoba

Dana 28.09.2017. u gradskom parku u Slunju tradicionalno su obilježena dva značajna datuma za stariju populaciju te ostale građane – Dan srca i Dan starijih osoba. Centar za socijalnu skrb Slunj tom je prilikom proveo aktivnosti prezentacije programa za starije osobe te mogućnosti usluga udomljavanja pri udomiteljskim obiteljima i pomoći u kući, a građanima su dane informacije i o ostalim uslugama koje je moguće ostvariti pri Centru.

Osim našeg Centra, obilježavanju su prisustvovali i Crveni križ Slunj, koji je prezentirao aktivnosti Rekreativnog kutka Dodajmo život godinama – Nordijsko hodanje i vježbanje u dvorani, Dom zdravlja Slunj, koji je provodio je mjerenje šećera, tlaka i kardiovaskularnih rizika, Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj i Policijska postaja Slunj koji su upozoravali su na samozaštitu od požara i krađa te udruge invalida rada i umirovljenika.

Događaj je uveličao i posjet našeg gradonačelnika gosp. Jure Katića koji je pozdravio sve prisutne te i sam pristupio mjerenju kardiovaskularnih rizika!

Zadovoljstvo nam je svake godine okupiti se i družiti s našim građanima!

Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Obavještavaju se svi korisnica zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva za zimu 2016/17. trebati popuniti obrazac:
Izjava da se griju na drva.

Obrazac Izjave može se preuzeti:

  1. U prostorijama Centra za socijalnu skrb ili njihovim web stranicama
  2. U prostorijama gradova/općina na području Karlovačke županije ili njihovim web stranicama
  3. U prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczaniya 6, pisarna (soba 12) ili na web stranicama www.kazup.hr

Bez dostavljene Izjave korisnik zajamčene minimalne naknade neće moći ostvariti pravo na naknadu za ogrjev.

Obavijest :
Obavijest korisnicima – 2016 (pdf)

Preuzmite Izjavu:
IZJAVA__da_se_korisnik_grije_na_drva_pr (doc)
IZJAVA__da_se_korisnik_grije_na_drva_pr (pdf)

 

Zajamčena minimalna naknada

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi, koji stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine, uvodi se institut zajamčene minimalne naknade – ZMN,  čija je osnovna značajka  da sprječava stanje ekstremnog siromaštva i održava socijalnu integraciju, odnosno sprječava socijalno isključivanje.

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Ovaj novi oblik socijalne naknade objedinjuje sljedeće naknade: pomoć za uzdržavanje iz nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, opskrbnine iz nadležnosti Ministarstva branitelja te produženu novčanu naknadu iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava. O Zahtjevu za zajamčenu minimalnu naknadu odlučuje centar za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja, a dosadašnji primatelji opskrbnina iz nadležnosti Ministarstva branitelja zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu mogu predati u uredima državne uprave.

5366103_orig

Arhiva Objava