Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Javna nabava

javna nabava – CZSS Sunj

Plan nabave za 2017. g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2017. godinu, Centar za socijalnu skrb Slunj donosi:

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Plan nabave za 2017 (pdf)

Plan nabave za 2016. g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2016. godinu Centar za socijalnu skrb Slunj donosi:

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU
PLAN NABAVE 2016 (pdf)

Arhiva Objava