Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Javna nabava

javna nabava – CZSS Sunj

Objava – konzultant za vanjsku nabavu i vođenje projekta

Izvješćujemo vas da je po provedenom postupku jednostavne nabave za uslugu konzultanta za vanjsku nabavu i konzultanta za vođenje projekta za projekt Poticanje deinstitucionalizacije kroz poboljšanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Slunj u Centru za socijalnu skrb Slunj,

za Grupu 1. kao najpovoljnija ponuda odabrana ponuda ponuditelja Snaga ideje d.o.o., Travanjska 14, Zagreb

a za Grupu 2. kao najpovoljnija ponuda odabrana ponuda ponuditelja Snaga ideje d.o.o., Travanjska 14, Zagreb

Objava konzultant javna nabava (pdf)

Izmjena Poziva za dostavu ponuda

Izmjena Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga konzultanta za vanjsku nabavu i konzultanta za vođenje projekta za projekt Poticanje deinstitucionalizacije kroz poboljšanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Slunj

Jednostavna nabava br. 2/2018

Datum objave Izmjene poziva na internet stranicama: 28.11.2018. godine

Izmjena Poziva za dostavu ponuda (pdf)

Plan nabave za 2017. g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2017. godinu, Centar za socijalnu skrb Slunj donosi:

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Plan nabave za 2017 (pdf)

Plan nabave za 2016. g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2016. godinu Centar za socijalnu skrb Slunj donosi:

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU
PLAN NABAVE 2016 (pdf)

Arhiva Objava