Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Financijsko izvješće 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.:

Fin_izvjesce 06-2020 (xls)

Arhiva Objava