Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Poziv na konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća

Centar za socijalnu skrb Slunj – Poziv na konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća 10.7.2020. godine u 10 sati:

Poziv na sjednicu Upravnog vijeca 10072020 (pdf)

Arhiva Objava