Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizacija rada COVID-19

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Slunj za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizacija rada COVID-19 (pdf)

Arhiva Objava