Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Poziv – 10. sjednica Upravnog vijeća

P O Z I V

Kojom se pozivate na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Slunj koja će se održati dana 9.11.2018.godine u 11,10 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Slunj, Ulica braće Radića 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice,
  2. Usvajanje rebalansa Financijskog plana – županije za 2018. g.
  3. Usvajanje prijedloga financijskih planova – županija za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.
  4. Usvajanje prijedloga financijskih planova – ministarstvo – za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.
  5. Različito.

 

S Poštovanjem!

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Tomašević, dipl.učit.razr.nast

Poziv 10 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Arhiva Objava