Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Plan nabave za 2018. g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011), a u skladu s Financijskim planom materijalnih rashoda za 2018. godinu, Centar za socijalnu skrb Slunj donosi:

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Plan nabave za 2018 (pdf)

Plan Nabave_ Centar za socijalnu skrb Slunj 2018 (xls)

Arhiva Objava