Tel: 047/777-107
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Slunj je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, sukladno članku 117. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.
Centar za socijalnu skrb Slunj nadležan je za područje Grada Slunja i Općine Cetingrad i Rakovica. To područje obuhvaća površinu od 803 km2 i 11 465 stanovnika.
U Centru je zaposleno 9 djelatnika, od čega 5 stručnih djelatnika koji stoje na raspolaganju korisnicima u pružanju svih oblika pomoći.

Naša Misija

Javna smo ustanova koja stoji na usluzi korisnicima u potrebi za socijalnom zaštitom.

Naša Vizija

U suradnji sa svojim korisnicima težimo njihovoj dobrobiti te im svojim znanjem, vještinama i timskim radom pružamo pomoć i podršku.

 

Grad Slunj

Arhiva Objava